Document

چطور می توان از دکتر ستاره انصاری نوبت حضوری گرفت؟

برای گرفتن نوبت با شماره های ثبت شده تماس بگیرید. اطلاعات تماس در قسمت نوبت دهی موجود است. در صورت فعال بودن نوبت دهی اینترنتی نیز خواهیدتوانست از قسمت نوبت دهی سایت اقدام کنید.